BENVIDOS A

SOCIEDADE GALEGA DE NEFROLOXÍA

A Sociedade Galega de Nefroloxía (SGAN) proporciona un foro profesional e científico ós nefrólogos que exercen na nosa Comunidade Autónoma, que permita promover o coñecemento das enfermedades renais, mellorar de manera integral a atención os nosos pacientes e, en xeral, apoiar todas aquelas actuacións destinadas a incrementar os estándares de calidade profesional e científica da nosa especialidade.

Faite socio

A través do noso formulario online podrás facerte socio fácilmente e participar na SGAN, disfrutando das ventaxas que te ofrece.

NOVAS