FAITE SOCIO

Inicio / Faite socio

Solicitude de alta

 

Dirección:

ORGANIZACIÓN GALEGA DE NEFROLOXÍA

Domiciliación bancaria para o cobro de cuotas (20€ anuales)
Desexo que sexan cargados na miña conta: